Blog

Demence a alzheimer: Role silového a aerobního tréninku

Pohybové aktivity jsou prospěšné pro fyzické i mentální zdraví osob s demencí a Alzheimerovou chorobou. Mají totiž potenciál zlepšit kognitivní funkce, vždy však závisí na stadiu onemocnění. Aerobní a silový trénink se jeví jako potenciální nefarmakologické přístupy k jejich léčbě. Tréninkové programy by měly být vždy individuálně přizpůsobeny, s ohledem ke každému jedinci. Studie naznačují, že aerobní a silový trénink zpomalují progresy poklesu kognitivních a motorických funkcí a spolupracují na podpoře neuroplasticity mozku.

číst více
Může mít otužování negativní dopad na silový trénink

Během soutěžní sezóny se od sportovců vyžaduje, aby podávali co nejlepší výkony, a zároveň byli schopni odolávat únavě a bolesti. Fáze zotavení mezi jednotlivými tréninkovými bloky nebo soutěžemi je vskutku klíčová. V opačném případě může neadekvátní regenerace vést ke snížení výkonnosti. Ponoření se do studené vody je dnes velmi populární regenerační metoda, které může být využito prakticky kdekoliv. Studie zjistily, že otužování se studenou vodou je jednou z nejúčinnějších regeneračních strategií prováděných sportovci. Pojd'te se podívat na to, jak důležitou roli hraje otužování v životě silově cvičícího sportovce.

číst více
Silový trénink u pacientů po rekonstrukci ACL

Silový trénink má své nezastupitelné místo v rehabilitaci ACL z mnoha důvodů. Jedním z hlavních cílů rehabilitace po rekonstrukci ACL ve sportovním prostředí je obnova funkce, stability a silových parametrů čtyřhlavého svalu stehenního a hamstringů. Právě nedostatečná svalová síla čtyřhlavého svalu stehenního se pojí se zvýšeným rizikem opětovného obnovení zranění. V současné době existují přesvědčivé důkazy o důležitosti strukturovaného pohybového programu, kombinujícího rozvoj svalové síly, vytrvalosti, flexibility, rovnováhy a neuromuskulární kontroly.

číst více
Nejčastější zranění při golfu z pohledu biomechaniky

Golf je celosvětovým fenoménem, kterému se aktivně věnuje více než 60 milionů lidí. Důvodů, proč tomu tak je, máme několik, nicméně tím nejdůležitějším jsou zdravotní benefity, které tato hra přináší. Obecně dochází ke zlepšení aerobních, tak silových parametrů a rovnováhy. Mějte však na paměti, že i přes jmenované benefity může dojít k poranění či úrazu. Řada systematických přehledů řadí golf mezi aktivity se střední rizikovostí (výskyt poranění 0,28 - 0,60 / 1000 hod u amatérských sportovců) v porovnání s jinými sporty. Muskuloskeletální (svalovo-kostní) poranění tvoří majoritní podíl všech úrazů. Některá z nich mohou mít fatální dopad na hráčovu kariéru. Možná se Vám to bude zdát paradoxní, ale poranění vyskytující se u profesionálních a amatérských golfistů jsou odlišná,což bývá důsledkem biomechaniky pohybu a švihové práce.

číst více
Vliv spánku na sportovní výkon a regeneraci

Spánek je považován za nezbytnou součást vedoucí k dobrému zdraví a tento fakt je si třeba pamatovat. Nedávné studie poukazují na významný aspekt, který spánek sehrává, a to nejen z hlediska podpory regenerace a sportovního výkonu, ale také z pohledu psychosociálního a fyziologického zdraví. Spánek tvoří jednu třetinu lidského života. Podle American Academy of Sleep Medicine se doporučená délka spánku pro dosažení optimálního zdraví v průběhu života mění. Přičemž dospělí jedinci potřebují mezi 7-9 hodinami spánku a dospívající okolo 8-10 hodin. Sportovci mohou vyžadovat větší množství spánku (9-10 hodin), aby se zotavili ze zranění, intenzivních tréninkových programů a soutěží.

číst více
Vliv foam rollingu na sportovní výkon a regeneraci

Foam rolling neboli válcování je forma auto-myofasciálního uvolnění, při které jedinec vyvíjí tlak na svalstvo, nejčastěji pomocí pěnového válce. Ten může mít různé rozměry, tvrdost a povrch . Tato technika je odvozena od myofasciálního uvolnění, což je zastřešující termín používaný pro širokou škálu technik manuální terapie, kdy lékař nebo fyzioterapeut vyvíjí tlak na svaly a fascie. Foam rolling je velmi často prosazován z důvodu zlepšení sportovní výkonnosti a procesu regenerace, zvýšení flexibility, snížení svalové bolestivosti, pozitivního vlivu na arteriální funkce a modulaci autonomního nervového systému. Dnes je obzvláště populární mezi vrcholovými i rekreačními sportovci. 

číst více
Důležitost silového a kondičního tréninku v golfu

Sestavování sportovně specifických tréninků, konkrétně pro golfisty, vyžaduje výbornou znalost celého pohybového vzoru včetně motorické koordinace mezi jednotlivými svalovými skupinami a jejími řetězci. Nutné je si uvědomit, že budoucí kvalita pohybu se odvíjí od dobře postavených a pevných základů tělesné zdatnosti, jinak tělo nebude dlouhodobě schopné tolerovat extrémní tréninkové objemy a intenzity. V opačném případě se zvyšuje riziko zranění. Vynikající výkony v golfovém švihu jsou ovlivněny obecně svalovou sílou a výbušností. Podobně jako síla a výbušnost se podílí na kvalitě švihu flexibilita. Větší rozsah pohybu umožnuje lepší pohyblivost při nápřahu, což hráči poskytne více času na vytvoření vyšší úhlové rychlosti na výslednou sílu přenášenou na míček. Existuje pozitivní vztah mezi flexibilitou a rychlostí golfové hlavy.

číst více
Bezpečný návrat k běhu po rekonstrukci ACL

Ruptury předního zkříženého vazu patří mezi závažná a bohužel poměrně častá poranění. Přední zkřížený vaz je stabilizátor kolenního kloubu a při jeho poškození dochází k porušení stability kolene. Dále však hrozí možnost rychlé progrese degenerativních změn. Historicky toto poranění vedlo k předčasnému konci sportovní kariéry. Současné chirurgické a rehabilitační praktiky umožnily většině sportovcům návrat k jejich milovanému sportu, a to i na profesionální úrovni. 

číst více
Pohybové aktivity u jedinců s diabetem 2. typu

Pravidelná pohybová aktivita je dlouhodobě nepostradatelnou součástí preventivních a protektivních programů u jedinců s diabetem 2. typu. Vzhledem ke skutečnosti, že diabetes 2. typu je výsledkem získané inzulínové rezistence, je nezbytné k této nemoci přistoupit z pohledu změn životního stylu. Studie ukázaly, že zvýšená fyzická aktivita a strukturované cvičení zlepšují přijetí glukózy svaly, jenž jsou nezávislými na inzulínu, aniž by došlo ke změnám tělesné hmotnosti nebo zařazení hypoglykemické diety. Aerobní cvičení ve formě běhu, cyklistiky, bruslení a dalších aktivit zlepšuje dodávku glukózy do pracujících svalů, stimuluje translokaci glukózy, zlepšuje inzulinovou sensitivitu receptorů a zvyšuje fosforylaci a využití glukózy uvnitř buňky.

číst více
Akutní sportovní úrazy a jejich léčba
  • Musím být opravdu sportovec, abych utrpěl sportovní úraz?
  • Jak postupovat, co dělat a co nedělat?
  • Mohu nějak urychlit hojení a návrat k pohybu?
  • Postupně Vám nabídnu odpovědi, které Vám pomohou vrátit se zpět do hry.

Na začátku si pojďme říct, že adekvátní, dostatečně komplexní a na míru ušitá terapie sportovních zranění je výsledkem mnoha drobných kroků. Každý z nich má svá úskalí, není ale dobré je přeskakovat. Jen potom se můžeme spolehnout, že jsme udělali svoje aktuální maximum pro návrat zpět k pohybu bez bolesti. Nejde totiž jen o sport. Takzvané sportovní úrazy, lépe však úrazy z pohybu, Vás mohou potkat na každém kroku. Běžně se setkáváme s akutními úrazy nebo poraněními chronickými případně akutně zhoršenými, jejichž četnost se s věkem a délkou sportovní kariéry zvyšuje.

číst více

Nové tréninkové programy