Blog - Optimalizace a maximalizace sportovního výkonu

Může mít otužování negativní dopad na silový trénink

Během soutěžní sezóny se od sportovců vyžaduje, aby podávali co nejlepší výkony, a zároveň byli schopni odolávat únavě a bolesti. Fáze zotavení mezi jednotlivými tréninkovými bloky nebo soutěžemi je vskutku klíčová. V opačném případě může neadekvátní regenerace vést ke snížení výkonnosti. Ponoření se do studené vody je dnes velmi populární regenerační metoda, které může být využito prakticky kdekoliv. Studie zjistily, že otužování se studenou vodou je jednou z nejúčinnějších regeneračních strategií prováděných sportovci. Pojd'te se podívat na to, jak důležitou roli hraje otužování v životě silově cvičícího sportovce.

číst více
Vliv spánku na sportovní výkon a regeneraci

Spánek je považován za nezbytnou součást vedoucí k dobrému zdraví a tento fakt je si třeba pamatovat. Nedávné studie poukazují na významný aspekt, který spánek sehrává, a to nejen z hlediska podpory regenerace a sportovního výkonu, ale také z pohledu psychosociálního a fyziologického zdraví. Spánek tvoří jednu třetinu lidského života. Podle American Academy of Sleep Medicine se doporučená délka spánku pro dosažení optimálního zdraví v průběhu života mění. Přičemž dospělí jedinci potřebují mezi 7-9 hodinami spánku a dospívající okolo 8-10 hodin. Sportovci mohou vyžadovat větší množství spánku (9-10 hodin), aby se zotavili ze zranění, intenzivních tréninkových programů a soutěží.

číst více
Vliv foam rollingu na sportovní výkon a regeneraci

Foam rolling neboli válcování je forma auto-myofasciálního uvolnění, při které jedinec vyvíjí tlak na svalstvo, nejčastěji pomocí pěnového válce. Ten může mít různé rozměry, tvrdost a povrch . Tato technika je odvozena od myofasciálního uvolnění, což je zastřešující termín používaný pro širokou škálu technik manuální terapie, kdy lékař nebo fyzioterapeut vyvíjí tlak na svaly a fascie. Foam rolling je velmi často prosazován z důvodu zlepšení sportovní výkonnosti a procesu regenerace, zvýšení flexibility, snížení svalové bolestivosti, pozitivního vlivu na arteriální funkce a modulaci autonomního nervového systému. Dnes je obzvláště populární mezi vrcholovými i rekreačními sportovci. 

číst více
Důležitost silového a kondičního tréninku v golfu

Sestavování sportovně specifických tréninků, konkrétně pro golfisty, vyžaduje výbornou znalost celého pohybového vzoru včetně motorické koordinace mezi jednotlivými svalovými skupinami a jejími řetězci. Nutné je si uvědomit, že budoucí kvalita pohybu se odvíjí od dobře postavených a pevných základů tělesné zdatnosti, jinak tělo nebude dlouhodobě schopné tolerovat extrémní tréninkové objemy a intenzity. V opačném případě se zvyšuje riziko zranění. Vynikající výkony v golfovém švihu jsou ovlivněny obecně svalovou sílou a výbušností. Podobně jako síla a výbušnost se podílí na kvalitě švihu flexibilita. Větší rozsah pohybu umožnuje lepší pohyblivost při nápřahu, což hráči poskytne více času na vytvoření vyšší úhlové rychlosti na výslednou sílu přenášenou na míček. Existuje pozitivní vztah mezi flexibilitou a rychlostí golfové hlavy.

číst více

Nové tréninkové programy