Fyzness podcast

Důležitost kompenzačních cvičení z pohledu prevence poruch pohybového systému

PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. je vedoucí katedry fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK od roku 2018 a členkou České kineziologické společnosti a České asociace dětských Bobath terapeutů. Dlouhodobě spolupracuje s Aliancí dětského plavání. Zaměřuje se na sportovní a pohybové aktivity specifických skupin (dětská populace), řešení vývojových dysbalancí, poúrazová terapie, postarání stabilita, telerehabilitace a mnoho dalších.


Na co se můžete těšit:

  •         Jaké jsou nejčastější příčiny poruch pohybového aparátu u mladých sportovců?
  •         Mohou pomoci kompenzační cvičení předcházet zraněním?
  •         Lze rozpoznat, že má mladý sportovec pro konkrétní sport tělesné predispozice?
  •        Jakým způsobem lze posoudit účinnost kompenzačních cvičení?
  •        Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti kompenzačních cvičení?

A mnoho dalších zajímavých otázek.

Nejnovější epizody
Důležitost kompenzačních cvičení z pohledu prevence poruch pohybového systému
Kompenzační cvičení jsou klíčem k prevenci poruch pohybového aparátu. Jejich pravidelným prováděním můžeme zvýšit sportovní výkonnost a zároveň minimalizovat riziko zranění.
spustit
Analýza poranění a léčba ramenního kloubu u overhead sportovců
Jaké jsou nejčastější funkční poruchy ramenního kloubu u overhead sportovců, jejichž cílem je minimalizace rizikových faktorů úrazovosti, optimální kloubní centrace a prevence?
spustit
#4 - MUDR. JIŘÍ LOŠŤÁK, PH.D.: JAK ZÁSADNĚ MŮŽE OVLIVNIT PORANĚNÍ LCA SPORTOVCE V CESTĚ ZA VRCHOLEM
Nejnovější informace k poranění předního zkříženého vazu, mechanismus vzniku úrazu, praktická doporučení a léčba.
spustit
# 3 – doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D. COVID-19 a sport: aneb vše co byste měli vědět o covidu
Existuje rozdíl v průběhu COVID-19 mezi sportující a nesportující populací? Kdy se může sportovec bezpečně vrátit k pravidelnému tréninku?
spustit
# 2 – MUDr. Jiří Dostal: Vytvoření podmínek pro budovaní maximální sportovní výkonnosti z pohledu fyziologických možností jedince
Existují limity lidské výkonnosti a kam až mohou sportovci vlivem systematické přípravy dojít.
spustit
#1 - MUDr. Šárka Ducháčková: Prevence a léčba sportovních úrazů z pohledu rehabilitačního lékaře
Prevence a léčba sportovních úrazů a respektování základních pilířů pohybového tréninku v přípravě sportovce.
spustit

Nové blogové články