Fyzness podcast

#6 - PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.: Důležitost kompenzačních cvičení z pohledu prevence poruch pohybového aparátu

PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. je vedoucí katedry fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK od roku 2018 a členkou České kineziologické společnosti a České asociace dětských Bobath terapeutů. Dlouhodobě spolupracuje s Aliancí dětského plavání. Zaměřuje se na sportovní a pohybové aktivity specifických skupin (dětská populace), řešení vývojových dysbalancí, poúrazová terapie, postarání stabilita, telerehabilitace a mnoho dalších.


Na co se můžete těšit:

  •         Jaké jsou nejčastější příčiny poruch pohybového aparátu u mladých sportovců?
  •         Mohou pomoci kompenzační cvičení předcházet zraněním?
  •         Lze rozpoznat, že má mladý sportovec pro konkrétní sport tělesné predispozice?
  •        Jakým způsobem lze posoudit účinnost kompenzačních cvičení?
  •        Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti kompenzačních cvičení?

A mnoho dalších zajímavých otázek.

Nejnovější epizody

Nové blogové články